Deniz suyu


Yüksek tuz konsantrasyonlarına sahip deniz suyu arıtması için tasarlanan ters ozmos cihazlarıdır. Ters ozmos ile %99 ‘dan daha yüksek oranlarda tuzluluk ve diğer kontaminant giderimi gerçekleşir. Deniz suyu arıtmasında kullanılan malzemeler aşınmaya karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. Sistem kapasitesi müşteri isteğine göre tasarlanmaktadır.