Kalite Politikası

rivamed
 
Tıbbi ve endüstriyel su arıtma cihazları alanına yön vermeyi, medikal kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve modern bilgi ve teknoloji imkânlarından yararlanarak aynı inanç birliği içerisinde olduğu çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişme felsefesi ışığında, dünya piyasasında ulaştığı her noktada kaynakların tasarrufunu ve verimliliğini koruyacak şekilde en üst kalitede müşteri memnuniyetinin ve güveninin karşılanmasını, kurduğu kalite yönetim sistemini uygulamayı ve iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiş ve kararlılıkla uygulamaktadır.
 
Bu bağlamda sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda;
• Tüm sistemlerimiz ile ilgili müşteri öneri, istek ve şikâyetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı,
• Bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini,
• Tüm iç ve dış paydaşlarımız ile belirlediğimiz kalite amaç ve hedeflerimize ulaşmayı,
• Yürürlükteki medikal ve idari yasal mevzuatları ve müşteri şartlarını karşılamayı,
• Tespit edilen tüm öneri ve müşteri memnuniyeti kapsamındaki çalışmalarını üretim, teknik hizmet ve yönetim sistemine dahil edilerek, kalitemizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
• Mükemmeli ve müşteri memnuniyetini yaşatmayı,
ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.